HaberlerMILC

Ege Üniversitesinin AB ERASMUS Plus MILC Projesi Başladı

 “Y Kuşağı İçin Kaotik Öğrenme Yolları ve İnovasyon”

Ege Üniversitesinin AB ERASMUS Plus MILC Projesi Başladı

İZMİR(Ege Ajans)- Ege Üniversitesi Bilim Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (EBİLTEM TTO) Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Özge Andiç Çakır ve EÜ Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Fırat Sarsar’ın araştırmacı olarak katıldığı, ERASMUS Plus MILC programı kapsamında AB tarafından finanse edilen ve 24 ay sürecek olan “Y Kuşağı için Kaotik Öğrenme Yolları ve İnovasyon” projesi resmen başladı.

Projenin, Y kuşağını 21’inci yüzyıl becerileriyle donatacak bir öğrenme yaklaşımı oluşturmayı amaçladığını söyleyen Doç. Dr. Özge Andiç Çakır, “Bu öğrenme yaklaşımında hedeflenen, Y kuşağının liderliği, kendi düşünme ve davranış biçimlerine göre uygulaması, yenilikçi temaların, metodolojilerin ve yaklaşımların sunduğu fırsatları anlaması ve bunlardan yararlanılması olarak özetleniyor. MILC projesinin proje konsorsiyumu, son birkaç yıldır Avrupa Birliğinin önemli ve birbiriyle ilişkili olan; ‘Birlikte nasıl yaratabiliriz?’, ‘Açık-inovasyonu nasıl uygulayabiliriz?’, ‘Ekonomik krizin dalgalanan etkileriyle nasıl başa çıkabiliriz?’ gibi temel sorularına cevaplar bulmak için bir araya geldi. Avrupa Komisyonu, bilgiye yapılan yatırımı artırarak, yenilik için daha etkin finansmanı ve kaynakların verimli kullanımını teşvik ederek uygulanması gereken yöntemin ‘tutumlu’ inovasyon olması gerektiğini vurguluyor. Dolayısıyla, çok daha az maliyetle çok daha fazlasını yapabilen son derece yenilikçi iş modelleri geliştirmek mümkün olacak” diye konuştu.

“Kaosta düzen oluşturmak için yeni kaotik yaklaşım kullanımı öğretilecek”

Doç. Dr. Andiç Çakır, “Hızlı dijitalleşmeyle birlikte teknolojik becerilerde güncelleme gerektiği ve AB işgücünün dördüncü sanayi devrimi için aslında çok da hazırlıklı olmadığı dile getiriliyor. Bunun temel nedeni, inovasyon yaratıcıları olarak da adlandırılan Y kuşağının ya mevcut KOBİ’lerde çalışmayı reddetmesi ya da üç aydan kısa bir süre içinde işlerini bırakması olarak açıklanıyor.  Sonuç olarak ortaya çıkan ‘Bugünün işyeri stratejileri nasıl eski kuruluşların kültür ve yaklaşımları ile yeni çalışanlar arasında bir köprü kurabilir?’ sorusunun cevabına ise kaos ve düzen kelimelerinin bir kombinasyonu olan ‘Kaotik Liderlik Yaklaşımı’ ilkelerine dayanan bir öğrenme metodolojisi yoluyla ulaşılabileceği düşünülüyor. MILC projesi, kaos benzeri değişken koşullar altında Y kuşağı performansını geliştirmek için kavramsal bir katkı ile geliyor. Projede ana amaç, Y kuşağı için liderliğin anlamı, yeni kaotik liderlik ilkelerinin Y kuşağının liderlik tarzıyla eşleştirilmesi, bireylerin ve kuruluşların bu duruma ayak uydurmalarına yardımcı olmak olarak belirlendi. Yenilikçi Öğrenme El Kitabı ve Kaotik Liderlik El Kitabı, katılımcıların kolay öğrenmesini ve eğitimini kolaylaştıracak açık erişim interaktif bir platform olan MILC Öğrenim Merkezi projenin çıktıları arasında yer alacak” dedi.

Proje kapsamında 4 adet “Uluslararası Proje Toplantısı” ve bir “Yaygınlaştırıcı Etkinlik” gerçekleştirilmesi planlanıyor. PEDAL Consulting S.R.O.’nun CEO’su Robert Miskuf tarafından yönetilen projenin konsorsiyumu; Türkiye’den Ege Üniversitesi, İrlanda’dan ENSO Hub Ltd., İspanya’dan EOLAS S.L., Kıbrıs’tan Learning Detours V.A., Romanya’dan Babele Create Together SRL ve Slovakya’dan PEDAL Consulting S.R.O.’den oluşuyor.

Kaynak: Ege Ajans

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *