EtkinlikHaberlerHIITÖne Çıkanlar

HIIT Projesi ilk aşama sonuçlarını IITEE 5. Sempozyumunda sundu.

 

Ege Üniversitesi proje ekibi, paydaşı olduğu yüksek öğretim STEM eğitmenlerinin öğretim teknolojileri becerilerini geliştirmeye yönelik projesi HIIT’i yaygınlaştırmaya devam ediyor. Projenin ilk aşamasında STEM eğitmenlerinin özel ihtiyaçları, pratik uygulama zorlukları hakkında sağlanan bilgi kaynakları ile saha çalışması dikkate alınarak müfredat ve öğrenme metodoloji geliştirilmiştir. Bu süreçte,  saha çalışması kapsamında 41 katılımcıyla gerçekleştirilen odak grup görüşmesi ile 143 katılımcıya ulaşılan anket çalışması yapılmıştır. Odak grup görüşmesi ile anket çalışması ve masa-başı araştırmadan elde edilen ilk aşama sonuçlarının yer aldığı teklif ve hazırlık aşamalarındaki analize ve sağlam metodolojik yaklaşıma dayanan raporda, ayrıca “HIIT Öğretim Teknolojisi Öğrenme İçeriği ve Değerlendirme Yöntemi”nin geliştirilmesine yönelik önerilere yer verilmiştir.

HIIT, araçları gereksinimlerle eşleştirmeye yardımcı olmak için ontoloji, dijital araçlar, iyi uygulama örnekleri ve vakalardan oluşan veri havuzu ve özellikle yüksek öğretim STEM eğitmenlerinin ihtiyaçlarını hedefleyen bir eğitim programı oluşturarak bu sorunu gidermek için çaba harcamaktadır. STEM eğitimi, daha teorik konulara kıyasla daha fazla zorluk yaratan pedagojik yaklaşımda güçlü bir uygulama ve laboratuvar temelli bileşene sahiptir. Bu nedenle HIIT’in temel amacı, yüksek öğretim STEM eğitmenlerini öğretim teknolojisinin ilkelerini ve yapılarını anlamak için gereken öz-yeterlik, yeterlikler ve becerilerle donatmak ve bunları kapanışın etkisini azaltmak ve öğrenme fırsatlarının kapsayıcı doğasını korumak için hızla kullanmaktır.

Yüksek öğretim eğitmenlerinin öz yeterliklerini optimize etmek ve dijital olarak hazır olmalarını sağlamayı hedefleyen HIIT ilk proje sonucuyla daha sonra elektronik öğrenme platformuna entegre edilecek müfredat ile öğrenme metodolojisi geliştirilmiştir. Projenin ilk aşama sonuçları, Ege Üniversitesi proje ekibinin paydaş olduğu TICON projesi kapsamında gerçekleştirilen 5. IITEE Sempozyumunda katılımcılara A Study for Higher Education Teachers and Institutions Instructional Technology Curriculum and Syllabus: HIIT başlıklı bildiri olarak sunulmuştur.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *