CHET Amacı

CHET projesi mühendislik yükseköğretimdeki öğretim elamanlarının özellikle mühendislik eğitiminde yaratıcı öğretim yöntemlerini kullanmayı ve böylece mühendislik öğrencilerinin yaratıcı düşünme, problem çözme, kritik düşünme becerilerini artırmayı amaçlamaktadır.