Ege Üniversitesi proje ekibi, CoCreAid Kit 4.0 projesinde bir aşamayı daha tamamladı.

Ege Üniversitesi proje ekibi, bir Erasmus+ Yüksek Öğretimde İşbirliği Ortaklıkları projesi olan CoCreAid Kit 4.0 projesinde sentez raporunun (Pr1) yayınlanması ile bir aşamayı daha tamamladı.
Rapor, yüksek öğretim kurumlarındaki akademisyenler ve STK temsilcileri arasındaki dijital birlikte yaratıma yönelik mevcut başarı faktörlerini, engelleri ve gereklilikleri inceleyerek birlikte yaratım için dijital çözümlere odaklanmaktadır. Birlikte yaratım projelerinde ilgili aktörlerin grafik kullanıcı arayüzlerine ve dijital metodolojilere yönelik ihtiyaç ve gereksinimleri hakkında daha derin bir anlayış elde etmek için Ege Üniversitesi proje ekibi dijital birlikte yaratım projesi deneyimi olan yüksek öğretim kurumlarındaki akademisyenler ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle 20 yarı yapılandırılmış nitel görüşme yaptı. Elde ettiği bilgiler neticesinde sentez raporunun oluşturulmasına katkı sağladı.
Bunun yanı sıra Ege Üniversitesi proje ekibi mart ayında gerçekleşen 5. IITEE Konferansında CoCreAid Kit 4.0 projesi hakkında sunum gerçekleştirdi.

CoCreAid Projesi Hakkında
Yüksek öğretim kurumlarındaki akademisyenler ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri toplumla giderek daha fazla ilgilenmekte ve işbirliği projeleri gerçekleştirmektedir. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte artan işbirliğinin bir sonucu olarak, dijital alanda başarılı işbirliği giderek daha kritik hale gelmektedir. Ancak, bugüne kadar, dijital alanda akademisyenler ve STK temsilcileri arasındaki işbirliğinin nasıl başarılı bir şekilde sağlanacağıyla ilgili sorunlar bulunmaktadır.
CoCreAid Kit 4.0, akademisyenler ve STK temsilcilerinin dijital birlikte yaratım projeleri önündeki engellerin aşılmasına odaklanmaktadır. Amaç, dijital yöntemler aracılığıyla yüksek öğretim kurumları ve sivil toplum kuruluşları (STK) arasındaki birlikte yaratım projeleri için kullanımı kolay ve böylelikle bu tür projelerin başarısına katkıda bulunan bir dijital platform oluşturmaktır. Ayrıca bu proje özellikle kırsal alanlardaki birlikte yaratım projelerini teşvik etmek amacındadır.

CoCreAid Kit 4.0 sentez raporuna erişim için :

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.