HIIT Birinci Çoğaltıcı Etkinliği Çevrimiçi Öğrenme Ortamı AROM’da Gerçekleşti

Erasmus+ Programı kapsamında İrlanda Ulusal Ajansı tarafından desteklenen 2021-1-IE02 KA220-HED-000032025 proje numaralı “HIIT: Higher Education Teachers and Institutions and Instructional Technology” projesinin ilk çoğaltıcı etkinliği olan “HIIT : Çevrimiçi Öğrenme Ortamı” Ege Üniversitesi tarafından düzenlendi. Etkinlik, Ege Üniversitesi kampüsündeki AROM (Araştırma Odaklı Öğrenci Merkezi) etkinlik salonunda 09:30-13:30 saatleri arasında gerçekleşti. Etkinliğin amacı, HIIT Öğretim Teknolojisi Müfredatını ve Ders Programını, HIIT Öğretim Teknolojisi için öğrenme materyallerini ve değerlendirme yaklaşımını tanıtmak ve HE STEM öğretmenlerini HIIT e-öğrenme alanının ön sürümüne dahil etmekti.
Etkinliğin genel amacı ise yükseköğretim eğitmenlerini derinlemesine tartışmalar için bir araya getirmekti. Etkinlik, katılımcıların öğretim teknolojilerinin entegrasyonu yoluyla öğretim metodolojilerini geliştirmeye odaklanarak anlamlı bir fikir alışverişinde bulunmaları için bir platform görevi gördü. Ayrıca, katılımcıların e-öğrenme alanında gezinmeleri için özel bir zaman ayrılmış ve değerli geri bildirimlerin toplanması kolaylaştırılmıştır. Proje hakkında daha detaylı bilgi için : https://www.hiitproject.eu/

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.