PlasticValue amacı

PlasticValue, mevcut ve gelecekteki profesyonelleri, özellikle inovasyon, üretim veya dönüşümle ilgili alanlardakileri, geri dönüş yapmak, plastik atıklarını yeniden değerlendirmek (birlikte yaratma ve birlikte tasarlama yaklaşımlarını kullanarak) ve sunduğu fırsatlardan tam olarak yararlanmaya hazırlamayı amaçlamaktadır. Bu nedenle, proje yalnızca KOBİ’lerin daha döngüsel hale gelmelerine yardımcı olmaya değil, aynı zamanda mesleki eğitim öğretim kurumlarına döngüsel ekonomi zorluklarını ele alan güncellenmiş bir öğrenme programı sunmaya da odaklanmaktadır. İnovasyon, üretim ve dönüşümle ilgili alanlarda aktif olan profesyonellere odaklanıyoruz, ancak daha büyük bir etki için KOBİ yöneticilerini de düşünüyoruz. Daha geniş KOBİ personeli, döngüsel sürdürülebilir ekonomiye geçişi kolaylaştırmak için bilinçlendirme faaliyetlerinden de faydalanırken, KOBİ’lere dönüşüm konusunda yardımcı olmak ve döngüsel ekonomi ilkelerini pekiştirmek için özel kılavuzlar tasarlanacaktır. Program için tasarlanan harmanlanmış öğrenme metodolojisi, katılımcılara öğrenme süreçlerinde fayda sağlayacak iş temelli bir öğrenme yaklaşımını kolaylaştıracaktır. Ek olarak, PlasticValue, başlangıç ​​(orta ve yüksek seviye) MEÖ müfredatı içinde nasıl pekiştirileceğine dair tamamlayıcı yönergelerle birlikte, kullanıma hazır ve doğrulanmış bir öğrenme programı sağlayarak onları (C-)VET’i destekleyecektir.