Ticon amaci

TICON, Yükseköğretim kurumlarının mühendislik bölümlerindeki akademisyenlere, çevrimiçi veya hibrit öğrenme ortamlarında yaratıcılıkla ilişkili yöntem ve tekniklerin kullanımına ilişkin sorunları aşmalarını sağlayacak bilgi ve becerileri kazandırmayı amaçlamaktadır.