C-EVILESCOLAHaberlerÖne Çıkanlar

ESCOLA Projesi, Avrupa Genelinde Çevrimiçi Öğrenme Koleksiyonunda ve Türkiye Ulusal Ajansı’ nın E-Broşüründe Yer Aldı!

Aralık 2019 tarihinden itibaren küresel anlamda etkisini gösteren Covid-19 virüsü her disiplinde etkisini yüksek bir derecede gösterdi. En çok etkilenen disiplinlerden birisi de hiç şüphesiz eğitim oldu. Ülkeler eğitim sisteminin aksamaya uğramaması için uzaktan eğitim politikalarını hızlı bir şekilde gündeme alarak uygulamaya geçirdi. Bu gelişmeler çevrimiçi öğrenme ortamlarını ön plana çıkardı. Bu kapsamda Erasmus Plus’ da Ulusal Ajanslar iş birliğinde “Çok Dilli Çevrimiçi Öğrenme Araçları Koleksiyonunu” oluşturup, paylaştı. Avrupa genelinde oluşturulan bu koleksiyon içerisinde 2017-2019 yılları arasında desteklenen, Türkiye Ulusal Ajansı tarafından fonlanan ve Ege Üniversitesinin yürütücülüğünü yaptığı ESCOLA Projesi de yer aldı. Türkiye Ulusal Ajansı da Çevrimiçi öğrenme aracı bulunan ve uzaktan öğrenime izin veren Erasmus+ stratejik ortaklık proje örneklerini bir araya getirerek, bir E-Broşür oluşturdu. ESCOLA Projesi, Türkiye Ulusal Ajansı’ nın oluşturmuş olduğu bu broşürde de yer aldı.

ESCOLA Projesi kapsamında, mühendislik öğretiminde pratik öğrenimi artırmak ve uygulamaları anlaşılır kılmak, öğrencilerin öğrenme deneyimini iyileştirmek ve öğretim üyelerinin dijital ve interaktif araçları kullanmalarını teşvik etmek için yeni bir destekleyici öğrenme ortamı geliştirilmesi amaçlandı.

Bununla birlikte devam eden projeler;

“Mühendislik yükseköğretimdeki öğretim elamanlarının özellikle mühendislik eğitiminde yaratıcı öğretim yöntemlerini kullanmayı ve böylece mühendislik öğrencilerinin yaratıcı düşünme, problem çözme, kritik düşünme becerilerini artırmayı amaçlayan CHET Projesi, Türkiye Ulusal Ajansı tarafından fonlanan bir Erasmus+ Projesidir.”

“Eylem planlarına yönelik mesleki eğitim kurumları ve iş ortaklıkları kurulması, mühendislikte kadın girişimi konusunda açık eğitim kaynaklarının müfredatı ve içeriğinin oluşturulması ile dijital ortamda öğrenme ve Bilgi Değişim Platformu’nun kurulmasını hedefleyen EMERGE Projesi Polonya Ulusal Ajansı tarafından fonlanan bir Erasmus+ Projesidir.”,  

“C-EVIL projesi,  şu an da veya gelecekte elektrikli araçlarla çalışacakların, hızlı bir şekilde değişen endüstrinin talep ettiği tutum, bilgi ve yetkinliklere sahip olunmasına katkı sağlamayı amaçlamayan Macaristan Ulusal Ajansı tarafından fonlanan bir Erasmus+ Projesidir.”


 [k1]C-Evil’in hangi ajans tarafından fonlandığını bilmiyorum.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *